Il saluto del poeta e compagno anarchico Domenico Salemme a Franco Di Gioia durante la due giorni di editoria anarchica a Grisolia

Questa poesia, dell’anarchico Domenico Salemme, è stata appositamente composta e letta nella piazza di Grisolia durante la prima giornata di “Terra d’amore e libertà. Due giorni di editoria anarchica in Calabria”, in ricordo del compagno Franco Di Gioia.

Franco, ha’ sempre luttatu
cuntra i patruni e li ‘mbrugliuni!

Quannu facìa i comizi Franco Di Gioia
I ‘mbrugliuni ca si sentianu colpiti
Vivianu in paranoia
E dicianu: “Ancora parra stu cazzu ‘i Francu,
ancora unn’è stancu”.

Nun avìa paura né da morte, né da galera
Luttava cuntra ogni forma di potere
Quannu facìa ‘u comiziu d’u barcune ‘i Pierinu
Dicìa pane aru pane e vinu aru vinu.
Si mobilitava ‘a questura, picchì avìanu paura
Ca’ ancuna cosa potìa succeda sicuru
Venianu sbirri in borghese e in divisa
E tienìanu sutta controllu ‘u paise

Quannu Francu scriva ‘i documenti, alli leggia,
Era nu piacire veramente
Usava nu linguaggiu facile assai
Caì putianu capiscia puru l’operai

Dicìa ‘a genti: “chini fa azioni malamenti
Unn li succeda nenti
A Francu ccu li comizi, ci ritiranu a patenti”.

Ficiru nu scioperu i studenti
e dissiru: “Vai Francu! Nua ti damu ‘a forza e tu si la menti!”

Ti ricordanu l’operai forestali e chilli d’a comunità montana
Ca pe lu lavuru tu ha datu na forte manu

Francu dicìa sempre:
“Vuagliu mangia pane e cipuddra
Ma unn vuagliu licca’ ‘u culu a nuddru”.

Chiù vote t’anu min acciatu
Ma nun te si spagnatu
Sulu a morte t’ha fermatu.

Domenico Salemme
Grisolia, 22 luglio 2020

Tratto da fuoridallariserva.noblogs.org.